Per tal de facilitar les cerques a tots els seus usuaris, Open Data BCN afegeix un format més al .rdf ja existent i publica el seu catàleg de datasets en format .csv.