S'han actualitzat amb dades del 2016 la informació estadística referent a Població i Habitatges.

També s’han creat 20 datasets nous amb resums quinquennals sobre natalitat, mortalitat, fecunditat i esperança de vida, agrupats segons diversos criteris.

Finalment, s’afegeixen dades relatives al parc de vehicles de Barcelona amb el nou dataset d’Antiguitat de vehicles per tipologia.

En total 21 datasets nous en el catàleg d'Open Data BCN incrementant de 403 a 424.