Esteu aquí

kobe


Descobreix els projectes finalistes del World Data Viz Challenge 2018 Barcelona-Kobe

Finalistes Barcelona - Finalistes Kobe


Tema: Mobilitat


Migració interna en la Ciutat de Barcelona (2016)

Descripció: Els canvis de domicili entre barris són una de les dades claus per a estudiar els processos de gentrificació que preocupen tant a la ciutat i en canvi, són unes dades de lectura complicada. L’objectiu doncs, és entendre millor com són els fluxos de moviment que es generen a la ciutat.

Autor/s: Albert Carbonell i Lluís Barril


Utilització del servei de bicing de Barcelona

Descripció: Visualitzar l'ús del servei de bicing de la ciutat de Barcelona al llarg d'un dia.

Autor/s: Josep Sitjar Suñer (SIGTE)


On viu la gent com tu?

Descripció: L'objectiu de la visualització és posar en relleu la segregació urbana als barris de Barcelona. El dataviz permet interactuar amb un seguit de característiques sociodemogràfiques per veure com es distribueixen els grups de població en la superfície urbana.

Autor/s: Sabina Batlle Baró


Quina realitat social travessa la línia L1?

Descripció: L'objectiu és veure la realitat social no a partir del barri com a unitat, com es fa tradicionalment, sinó a partir de la realitat que ens trobem a sobre d'una línia de metro: buscar una nova forma d'entendre un dataset que serveixi a més per explicar el transport de la ciutat. L’usuari es pot sentir molt més identificat, i connectem la vida subterrània amb allò que hi passa damunt.

Autor/s: MediaurbanTema: Incidències


BCN Open Data Maps / Peticions ciutadanes gestionades per l'Ajuntament de Barcelona el primer semestre de 2018

Descripció: Estudi de les peticions ciutadanes gestionades per l'Ajuntament de Barcelona a través de un mapa interactiu que permet la navegació utilitzant filtres i calculant estadístiques

Autor/s: Jorge Rodríguez, Miguel Mayorga, María Pía Fontana


Incidències i altres contactes realitzats a l'Ajuntament de Barcelona

Descripció: Aquesta visualització pretén mostrar diferents contactes realitzats per la ciutadania a l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu principal és analitzar l’evolució temporal d’aquests contactes, per veure si augmenten any rere any, així com visualitzar com es distribueixen les incidències pels diferents districtes de la ciutat. Aquesta eina pot servir llavors per identificar diferents necessitats en funció de cada districte i poder realitzar actuacions específiques.

Autor/s: Marc Fresquet RiusTema: Espais Públics


Anàlisi dels Espais Públics a Barcelona: Nom vs Forma

Descripció: Els espais públics són llocs on es duu a terme la vida activa de la ciutadania, és un lloc on ocorre la discussió social. El nostre projecte té com a objectiu analitzar els noms que es van triar per als espais públics de Barcelona en cada època, per reflexionar:

  • Sobre l'evolució del paper de l'home i la dona i les ocupacions més influents
  • Sobre les fites importants en la construcció de Barcelona

Autor/s: Hourcouripe María Florencia Gonzalez Sofia


BCN Assist: Mapa de serveis bàsics i gratuïts per a persones amb risc d’exclusió social

Descripció: Moltes de les persones que arriben o viuen a la ciutat de Barcelona en situacions de precarietat tenen -entre els seus limitats recursos- un telèfon mòbil. Partint d’aquesta realitat, aquest dataviz vol facilitar-los l’ubicació, accés i contacte amb l’oferta de serveis bàsics i gratuïts que hi ha a la ciutat. L’objectiu final és utilitzar la tecnologia per contribuir a reduir el risc d’exclusió social d’aquests col·lectius.

Autor/s: Maria Macià ComaTema: Retrat Social


Envelliment i discapacitat: un repte present i futur

Descripció: Descriure la població amb discapacitat que viu a Barcelona i mostrar que l'envelliment de la població i la discapacitat són un nou repte social

Autor/s: Blanca Cegarra i Sandra Edo (Equip tècnic de l'Observatori de la Discapacitat Física)


Discovering Barcelona

Descripció: Conèixer i visualitzar alguns aspectes demogràfics importants de la ciutat de Barcelona, com pot ser la població, immigració, emigració, natalitat i mortalitat. Addicionalment s'intenta raonar i justificar els resultats que s'obtenen en les visualitzacions.

Autor/s: Xavier Vivancos García