La  revista internacional d'informació  i comunicació  El profesional de la información  ha publicat l'article  Indicadores de calidad de datos abiertos: El caso del portal de datos abiertos de Barcelona . Els autors, Alberto Abella, Marta Ortiz-de-Urbina-Criado i Carmen De-Pablos-Heredero, sobre una mostra de dades del portal Open Data BCN, han realitzat un estudi sobre la seva reutilització. Apliquen el model de les 5 estrelles  Tim Berners-Lee per avaluar la  qualitat de les dades obertes i analitzar la seva relació amb les descàrregues i les seves temàtiques. L'objectiu és trobar vies que permetin evolucionar aquest model incorporant aspectes rellevants que no s'han contemplat, com són la freqüència d'actualització i la geolocalització de les dades.  Amb aquest estudi, s'ofereix informació útil  per millorar els processos de publicació de dades obertes, alinear-los amb la demanda i facilitar la seva reutilització.