Es tracta de la primera identificació de la infraestructura verda de Barcelona a partir de l'índex NVDI, que per una banda quantifica el verd real de Barcelona i per altra banda, planteja generar una base d’infraestructura verda de la ciutat. S’explica la metodologia emprada . La informació està disponible en els formats csv, cpg, dBase,prj, sbn,sbx, SHP,XML i shx.