Comença l’adaptació del sistema de coordenades dels conjunts d’informació del catàleg Open Data BCN a la nova normativa estatal. Us comuniquem que durant l’any 2015, i d'acord amb el Reial Decret 1071/2007 que estableix el sistema ETRS89 com a sistema de referència geodèsic oficial a Espanya, es procedirà a l'actualització progressiva de les coordenades als fitxers del catàleg Open Data BCN que les continguin, i a mesura que els sistemes d’origen de la informació les vagin incorporant.