Actualització del dataset d’ estacions del Bicing amb la incorporació de la informació relativa a les estacions de les bicicletes elèctriques. Aquestes dades s’incorporen a través d’un fitxer de nova creació de format JSON, mentre que es manté l’estructura i el format actuals XSLX del fitxer que conté només les bicicletes mecàniques. El fitxer, d’actualització immediata, ofereix informació sobre la ubicació i estat de les estacions del Bicing.