Incorporem al nou portal les dades corresponents a l'any 2016 sobre Accidents i Incidents gestionats per la Guàrdia Urbana de Barcelona. Són un total de 5 fitxers amb dades d'accidentalitat i 1 fitxer que fa referència als incidents.