Subventions and transfers from the Culture Institue of Barcelona

Subventions and transfers from the Culture Institue of Barcelona

Field Description

01.Any

Any de les dades informades

02.Entitat

Entitat que rep la subvenció/transferència

03.Projecte

Projecte subvencionat/finançat

04.Import

Valor de la transacció

05.Nota

Notes sobre les dades

06.Capitol

Capítol al que pertany la transacció

07.Tipus_de_transferencia

Tipologia de la transacció

08.Nom_de_la_convocatoria

Nom de la convocatòria

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Subventions and transfers from the Culture Institue of Barcelona
More information http://barcelonadadescultura.bcn.cat/entitats/dades?lang=en
Source Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management ICUB
Department Secretaria Tècnica
Publication Date 20/03/2019
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 13
Total Views 185