Average tax revenue per household of the city of Barcelona

Average tax revenue per household of the city of Barcelona based on the experimental project Atlas de distribución de la renta de los hogares of Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aquesta renda es construeix a partir de les dades de població de l' Institut Nacional d'Estadística (INE) i la informació tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària(AEAT)
Les dades estan actualitzades per la font a maig de 2021.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Seccio_Censal

Codi de la secció censal

07.Import_Euros

Import mitjà anual per unitat consum

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Average tax revenue per household of the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_temes/Economia/Renda_i_tributs/Renda_Tributaria/index.htm
Agenda 2030. ODS Principal ODS 1: No poverty
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 10: Reduced inequalities
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Source Atlas de Distribución de Renta de los hogares. Instituto Nacional de Estadística.
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 12/02/2020
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 9
Total Views 1608