List of agreements currently in force signed by Barcelona City Council, autonomous organisms, public and business entities and commercial companies.

List of agreements currently in force signed by Barcelona City Council ; autonomous organisms, public and business entities and commercial companies.

Field Description

01.Número registre

Número de registre

02.Data resolució

Data de formalització

03.Data finalització

Data de finalització

04.Òrgan gestor

Òrgan que gestiona el conveni

05.Objecte

Títol del conveni

06.Import

Quantitat en euros dedicada al conveni

07.Gaseta

Publicació oficial

08.Addenda

Addició. Complements de convenis anteriors.

09.Entitat

Entitat relacionada amb el conveni

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title List of agreements currently in force signed by Barcelona City Council, autonomous organisms, public and business entities and commercial companies.
More information https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/registro-de-convenios
Agenda 2030. SDG Principal SDG 16: Peace, justice and strong institutions
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Secretaria General
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Recursos
Department Departament de Seu Electrònica
Publication Date 04/07/2016
Update frequency Bimonthly
Recent Views (last 2 weeks) 13
Total Views 1082