Air quality measure stations of the city of Barcelona

Air quality measure stations of the city of Barcelona. Main characteristics of each one are detailed.

A partir del 04/04/2019 l'estructura del dataset canvia. A continuació es detalla l'estructura del dataset vigent i del substituït.

Field Description

*00.

ESTRUCTURA VIGENT

*01.Estacio

Número de l'estació

*02.nom_cabina

Nom de l'estació/cabina

*03.codi_dtes

Codi de l'estació/cabina

*04.zqa

Codi de la zona de qualitat de l'aire on està situada l'estació/cabina

*05.codi_eoi

Codi europeu per identificar l'estació/cabina

*06.Longitud

Longitud

*07.Latitud

Latitud

*08.ubicacio

Adreça/Cruïlla

*09.Codi_districte

Codi del districte

*10.Nom_districte

Nom del districte

*11.Codi_barri

Codi del barri

*12.Nom_barri

Nom del barri

*13.Clas_1

Tipus d'estació

*14.Clas_2

Tipus d'estació

*15.Codi_Contaminant

Codi del contaminant. Consultar a Contaminants de les estacions de mesura de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

00.

ESTRUCTURA SUBSTITUÏDA

01.nom_cabina

Nom de l'estació/cabina

02.codi_dtes

Codi de l'estació/cabina

03.zqa

Codi de la zona de qualitat de l'aire on està situada l'estació/cabina

04.codi_eoi

Codi europeu per identificar l'estació/cabina

05.longitud

Longitud

06.latitud

Latitud

07.Ubicació

Adreça/Cruïlla

08.Codi_Districte

Codi del districte

09.Nom_Districte

Nom del districte

10.Codi_Barri

Codi del barri

11.Nom_Barri

Nom del barri

12.Ocupacio_sol

Ocupació del sòl a l'entorn de l'estació. Pot ser : Urbana, Suburbana o Rural

13.Emissions_properes

Emissions dominants a l'entorn de l'estació. Pot ser: Trànsit, Industrial i Fons

14.Contaminant_1

Indicador contaminant NO2

15.Contaminant_2

Indicador contaminant O3

16.Contaminant_3

Indicador contaminant PM10. S'indica si existeix mesura o no

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Air quality measure stations of the city of Barcelona
More information http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/index.html
Source Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya
Geolocation Yes, with map view
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Ecologia, Urbanisme i Mobilitat - Medi Ambient i Serveis Urbans -
Department Departament de Qualitat Ambiental
Publication Date 15/06/2018
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 20
Total Views 956