Air quality measure stations of the city of Barcelona

Air quality measure stations of the city of Barcelona. Main characteristics of each one are detailed.
The data registered in the stations is available in the dataset of the Air quality of the city of Barcelona.

A partir del 04/04/2019 l'estructura del dataset canvia. A continuació es detalla l'estructura del dataset vigent i del substituït.

Field Description

*00.

ESTRUCTURA VIGENT

*01.Estacio

Número de l'estació

*02.nom_cabina

Nom de l'estació/cabina

*03.codi_dtes

Codi de l'estació/cabina

*04.zqa

Codi de la zona de qualitat de l'aire on està situada l'estació/cabina

*05.codi_eoi

Codi europeu per identificar l'estació/cabina

*06.Longitud

Longitud

*07.Latitud

Latitud

*08.ubicacio

Adreça/Cruïlla

*09.Codi_districte

Codi del districte

*10.Nom_districte

Nom del districte

*11.Codi_barri

Codi del barri

*12.Nom_barri

Nom del barri

*13.Clas_1

Tipus d'estació

*14.Clas_2

Tipus d'estació

*15.Codi_Contaminant

Codi del contaminant. Consultar a Contaminants de les estacions de mesura de la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona

00.

ESTRUCTURA SUBSTITUÏDA

01.nom_cabina

Nom de l'estació/cabina

02.codi_dtes

Codi de l'estació/cabina

03.zqa

Codi de la zona de qualitat de l'aire on està situada l'estació/cabina

04.codi_eoi

Codi europeu per identificar l'estació/cabina

05.longitud

Longitud

06.latitud

Latitud

07.Ubicació

Adreça/Cruïlla

08.Codi_Districte

Codi del districte

09.Nom_Districte

Nom del districte

10.Codi_Barri

Codi del barri

11.Nom_Barri

Nom del barri

12.Ocupacio_sol

Ocupació del sòl a l'entorn de l'estació. Pot ser : Urbana, Suburbana o Rural

13.Emissions_properes

Emissions dominants a l'entorn de l'estació. Pot ser: Trànsit, Industrial i Fons

14.Contaminant_1

Indicador contaminant NO2

15.Contaminant_2

Indicador contaminant O3

16.Contaminant_3

Indicador contaminant PM10. S'indica si existeix mesura o no

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Air quality measure stations of the city of Barcelona
More information http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/index.html
Agenda 2030. ODS Principal ODS 13: Climate action
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 3: Good health and well-being
Agenda 2030. ODS Colateral 2 ODS 11: Sustainable cities and communities
Source Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Ecologia, Urbanisme i Mobilitat - Medi Ambient i Serveis Urbans -
Department Departament de Qualitat Ambiental
Publication Date 15/06/2018
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 11
Total Views 3645