Air quality measure stations of the city of Barcelona

Air quality measure stations of the city of Barcelona. Main characteristics of each one are detailed.

Field Description

01.nom_cabina

Nom de l'estació/cabina

02.codi_dtes

Codi de l'estació/cabina

03.zqa

Codi de la zona de qualitat de l'aire on està situada l'estació/cabina

04.codi_eoi

Codi europeu per identificar l'estació/cabina

05.longitud

Longitud

06.latitud

Latitud

07.Ubicació

Adreça/Cruïlla

08.Codi_Districte

Codi del districte

09.Nom_Districte

Nom del districte

10.Codi_Barri

Codi del barri

11.Nom_Barri

Nom del barri

12.Ocupacio_sol

Ocupació del sòl a l'entorn de l'estació. Pot ser : Urbana, Suburbana o Rural

13.Emissions_properes

Emissions dominants a l'entorn de l'estació. Pot ser: Trànsit, Industrial i Fons

14.Contaminant_1

Indicador contaminant NO2

15.Contaminant_2

Indicador contaminant O3

16.Contaminant_3

Indicador contaminant PM10. S'indica si existeix mesura o no

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Air quality measure stations of the city of Barcelona
More information http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/index.html
Source Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya
Geolocation Yes, with map view
Historical information No
CKAN API available Yes
Management Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana
Department Departament de Qualitat Ambiental
Publication Date 15/06/2018
Update frequency According to availability
Recent Views (last 2 weeks) 38
Total Views 625