Wifi hotspots of the city of Barcelona

WiFi access points, or hotspots, located in various municipal amenities and public access points in the city of Barcelona.

Field Description

01.CODI_CAPA

Identificador únic de la capa. És una lletra majúscula, seguida de tres números (A001, A002, A003...)

02.CAPA_GENERICA

Nom de la capa genèrica a la que pertany la subcapa.

03.NOM_CAPA

Text del nom de la capa en català. Aquest text apareix en la llegenda del mapa.

04.ED50_COORD_X

Coordenada X de les coordenades UTM31 en la projecció ED50

05.ED50_COORD_Y

Coordenada Y de les coordenades UTM31 en la projecció ED50

06.ETRS89_COORD_X

Coordenada X de les coordenades UTM31 en la projecció ETRS89

07.ETRS89_COORD_Y

Coordenada Y de les coordenades UTM31 en la projecció ETRS89

08.LONGITUD

Longitud

09.LATITUD

Latitud

10.EQUIPAMENT

Nom de l'equipament

11.DISTRICTE

Número de districte

12.BARRI

Número de barri

13.NOM_DISTRICTE

Nom de districte

14.NOM_BARRI

Nom de barri

15.ADRECA

Adreça

16.TELEFON

Número de telèfon

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Wifi hotspots of the city of Barcelona
More information https://w33.bcn.cat/planolBCN/en/
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Recursos
Department Informació de Base i Cartografia
Publication Date 18/03/2013
Update frequency Monthly
Recent Views (last 2 weeks) 19
Total Views 2274