Green points in the city of Barcelona

List of the green points of the city of Barcelona. These facilities serve to get rid of waste that we can't throw away to the usual containers that we find on the street.

Field Description

*00.

ESTRUCTURA RECURS FORMAT .CSV

*01.

Consultar 'Definició de camps' al dataset Punts d'ancoratge de bicicletes de la ciutat de Barcelona

00.

ESTRUCTURA RECURS FORMAT .CSV (Actualització interrompuda)

01.CODI_EQUIPAMENT

Codi d'identificació de l'equipament

02.EQUIPAMENT

Nom de l'equipament

03.SECCIO

Classificació jeràrquica del lloc depenent del tipus d'equipament

04.TIPUS_VIA

Tipus de la via de l'equipament

05.NOM_CARRER

Nom de la via de l'equipament

06.NUM_CARRER_1

Número inicial de la ubicació de l'equipament

07.NUM_CARRER_2

Número final de la ubicació de l'equipament

08.CODI_BARRI

Codi del barri de l'equipament

09.NUM_BARRI

Nom del barri de l'equipament

10.CODI_DISTRICTE

Codi del districte de l'equipament

11.NOM_DISTRICTE

Nom del districte de l'equipament

12.CODI_POSTAL

Codi postal de la ubicació de l'equipament

13.CODI_POBLACIO

Codi de la població de l'equipament

14.POBLACIO

Població de l'equipament

15.LATITUD

Coordenada geogràfica de latitud

16.LONGITUD

Coordenada geogràfica de longitud

17.X_ETRS89

Coordenada X en format ETRS89

18.Y_ETRS89

Coordenada Y en format ETRS89

19.X_ED50

Coordenada X en format ED50

20.Y_ED50

Coordenada Y en format ED50

21.TELEFON_NUM

Número de telèfon de l'equipament

22.TELEFON_TIPUS

Tipus de número de telèfon de l'equipament

23.TELEFON_INFO_COM

Informació complementària del telèfon

24.HORARI_PERIODE_INICI

Data d'inici del període d'activitat

25.HORARI_PERIODE_FI

Data de fi del període d'activitat

26.HORARI_DIES

Descripció codificada de la disponibilitat diària de l'equipament. Es representa cada dia de la setmana amb un dígit (1 = tancat, 0 = obert)

27.HORARI_HORES_INICI

Horari d'inici de l'activitat de l'equipament

28.HORARI_HORES_FI

Horari de tancament de l'activitat de l'equipament

29.HORARI_OBSERVACIONS

Observacions sobre la informació dels horaris

30.3ER_NIVELL

3r nivell arbre classificació

31.2N_NIVELL

2n nivell arbre classificació

32.1ER_NIVELL

1er nivell arbre classificació

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Green points in the city of Barcelona
More information https://w33.bcn.cat/planolBCN/en
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
Department Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
Publication Date 22/02/2016
Update frequency Weekly
Recent Views (last 2 weeks) 15
Total Views 2016