Municipal staff data of the city of Barcelona (city council and municipal entities)

Staff data of the Barcelona city council and its municipal entities: number of employees, gender, type of employment relationship and its classification. Only occupied positions are counted; possible vacancies are not taken into account.

Field Description

01.Tipus_Ens

Tipus d'entitat

02.Nom _Ens

Nom de l'entitat

03.Regim_Juridic_Aplicacio

Règim jurídic d'aplicació a l'empleat

04.Escala

Nivell del lloc

05.Subescala

Subnivell del lloc

06.Categoria

Categoria del lloc

07.Grup

Grup pertanyent dins la plantilla

08.Subgrup

Subgrup pertanyent dins la plantilla

09.Temporalitat

Durada del lloc

10.Genere

Gènere de l'empleat que ocupa el lloc

11.Nombre

Nombre d'empleats que ocupen el lloc a la plantilla

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Municipal staff data of the city of Barcelona (city council and municipal entities)
More information http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/informacion-institucional-y-organizativa
Agenda 2030. SDG Principal SDG 16: Peace, justice and strong institutions
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Serveis Generals/Gerència de Recursos Humans i Organització
Department Departament de Transparència/Gabinet Tècnic de Projectes
Publication Date 29/06/2016
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 40
Total Views 4274