Viewpoints in teh city of Barcelona

List and location of viewpoints in the city of Barcelona

Field Description

*00.

ESTRUCTURA RECURS FORMAT .CSV

*01.register_id

Identificador

*02.name

Nom

*03.institution_id

Identificador institució

*04.institution_name

Nom institució

*05.created

Data creació del registre a l'aplicatiu

*06.modified

Data de modificació del registre a l'aplicatiu

*07.addresses_roadtype_id

Identificador tipus de via

*08.addresses_roadtype_name

Nom tipus via

*09.addresses_road_id

Identificador via

*10.addresses_road_name

Nom via

*11.addresses_start_street_number

Número inici de la via

*12.addresses_end_street_number

Número final de la via

*13.addresses_neighborhood_id

Identificador barri

*14.addresses_neighborhood_name

Nom barri

*15.addresses_district_id

Identificador districte

*16.addresses_district_name

Nom districte

*17.addresses_zip_code

Codi postal

*18.adresses_town

Ciutat

*19.addresses_main_address

Indicador si la adreça

*20.addresses_type

Posició de l'adreça

*21.values_id

Valors d'atribut.Valor de l'identificador

*22.values_attribute_id

Valors d'atribut.Valor de l'atribut

*23.values_category

Valors d'atribut.Categoria

*24.values_attribute_name

Valors d'atribut.Nom

*25.values_value

Valors d'atribut.Valor

*26.values_outstanding

Valors d'atribut.Destacat

*27.values_description

Valors d'atribut.Descripció

*28.secondary_filters_id

Arbres d'equivalència. Identificador

*29.secondary_filters_name

Arbres d'equivalència. Nom

*30.secondary_filters_fullpath

Arbres d'equivalència.Ruta

*31.secondary_filters_tree

Arbres d'equivalènci

*32.secondary_filters_asia_id

Arbres d'equivalència.Identificador Àsia

*33.geo_epgs_25831_x

Coordenada X ETRS89

*34.geo_epgs_25831_y

Coordenada Y ETRS89

*35.geo_epgs_4326_x

Longitud

*36.geo_epgs_4326_y

Latitud

*37.estimated_dates

Dates estimades . Aplica a agenda d'actes i activitats, cultural i esportiva

*38.start_date

Data inici. Aplica a agenda d'actes i activitats, cultural i esportiva

*39.end_date

Data fi. Aplica a agenda d'actes i activitats, cultural i esportiva

00.

ESTRUCTURA RECURS EN FORMAT .JSON

01.

Consultar 'Definició de camps' al dataset LLista d'esdeveniments diaris de la ciutat de Barcelona

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Viewpoints in teh city of Barcelona
More information https://www.barcelona.cat/en/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/miradores
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Department Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana
Publication Date 28/07/2021
Update frequency Weekly
Recent Views (last 2 weeks) 32
Total Views 1026