Nomenclator of the city of Barcelona

Nomenclator of the public roads of the city of Barcelona

Es pot obtenir informació addicional de les metadades al portal CartoBCN de l'Ajuntament de Barcelona .

Field Description

01.CODI

Codi de la via

02.TIPUS_VIA

Descripció del tipus de via

03.PARTICULES

Partícules auxiliars que acompanyen al nom

04.NOM

Nom de la via

05.DATA_APROV

Data d'provació oficial del nom de la via

06.NOTES_DATA

Notes referides a la data d ’utilització del nom de la via

07.DESCRIPCIO1

Descripció de la història del nom de la via

08.DESCRIPCIO2

Continuació de la descripció de la història del nom de la via

09.FONTS_DOC

Referències documentals

10.ALTRES_NOMS

Noms anteriors de la via o d'un tram d'aquesta

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Nomenclator of the city of Barcelona
More information http://www.bcn.cat/nomenclator/english/welcome.htm
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source CartoBCN
Geolocation No
Long format available No
Historical information No
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Department Institut Municipal d'Informàtica
Publication Date 07/05/2020
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 44
Total Views 2623