Expenditures modifications of outturn budgets of the city of Barcelona

Expenditures modifications budget database of outturn budgets of the years preceding the current financial year.

Field Description

01.Any

Any

02.Tipus_resum

Tipus de resum

03.Codi_resum

Codi resum

04.Concepte_resum

Concepte resum

05.Credit_extraordinari

Crèdit extraordinari

06.Suplements_credit

Suplments de crèdit

07.Ampliacions

Ampliacions del crèdit

08.Transferències_credit(-)

Transferències de crèdit (-)

09.Transferències_credit(+)

Transferències de crèdit (+)

  1. Saldo_mini_transferencies

Saldo de mini transferències

11.Incorporacio_romanents

Incorporació romanents

12.Generacio_ingressos

Generació d'ingressos

13.Baixes_anulacio

Baixes anul·lació

14.Ajustos_prorroga

Ajustos pròrroga

15.TOTAL_MODIFICACIONS

Total modificacions

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Expenditures modifications of outturn budgets of the city of Barcelona
More information http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/en/node/1312
Agenda 2030. SDG Principal SDG 16: Peace, justice and strong institutions
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Direcció de Serveis del Pressupost i Inversions
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Pressupostos i Hisenda
Department Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat
Publication Date 25/05/2016
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 9
Total Views 567