Meteorological stations of the city of Barcelona

Meteorological stations of the city of Barcelona incorporated within the Xarxa de Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), owned by the Servei Meteorològic de Catalunya.
These Automatic Meteorological Stations (EMA) are equipped with sensors that provide information on various meteorological variables.

Amb data 2020/04/21 i degut a un canvi de funcionament del subministrament d'aquesta informació les dades del recurs de l'any 2020 es publiquen amb diferent estructura.

Field Description

*00.

ESTRUCTURA RECURS (A PARTIR ANY 2020)

*01.CODI_ESTACIO

Codi identficador de cada estació meteorològica automàtica (EMA)

*02.NOM_ESTACIO

Nom de l'estació meteorològica automàtica (EMA)

*03.EMPLACAMENT

Emplaçament

*04.CODI_BARRI

Codi barri

*05.NOM_BARRI

Nom barri

*06.CODI_DISTRICTE

Codi districte

*07.NOM_DISTRICTE

Nom districte

*08.CODI_MUNICIPI

Codi Institut Nacional Estadística (INE)

*09.NOM_MUNICIPI

Nom del municipi

*10.CODI_COMARCA

Codi identificador de la comarca

*11.NOM_COMARCA

Nom de la comarca

*12.CODI_PROVINCIA

Codi identificador de la provincia

*13.NOM_PROVINCIA

Nom de la provincia

*14.ALTITUD

Altitud de l'estació (metres)

*15.LONGITUD

Longitud

*16.LATITUD

Latitud

*17.CODI_XARXA

Codi identificador de la xarxa

*18.NOM_XARXA

Nom de la xarxa

*19.CODI_ESTAT

Codi identificador de l'estat actual de l'estació (2: Operativa)

*20.DATA_ALTA

Data de posada en ope

*21.DATA_BAIXA

Data de desmantellament de l'estació (només si l'estació no està operativa)

*22.ACRÒNIM

Acrònim de la variable.Consultar LLista de metadades de les estacions meteorològiques de la ciutat de Barcelona

00.

ESTRUCTURA RECURS (FINS ANY 2019)

01.CODI_ESTACIO

Codi identficador de cada estació meteorològica automàtica (EMA)

02.NOM_ESTACIO

Nom de l'estació meteorològica automàtica (EMA)

03.CODI_TIPUS

Tipus estació (A: Estació de tipus automàtic)

04.LATITUD

Latitud

05.LONGITUD

Longitud

06.EMPLACAMENT

Emplaçament

07.ALTITUD

Altitud en metres

07.NOM_DISTRICTE

Nom districte

08.CODI_MUNICIPI

Codi Institut Nacional Estadística (INE)

09.NOM_MUNICIPI

Nom del municipi

10.CODI_COMARCA

Codi identificador de la comarca

11.NOM_COMARCA

Nom de la comarca

12.CODI_PROVINCIA

Codi identificador de la provincia

13.NOM_PROVINCIA

Nom de la provincia

14.CODI_XARXA

Codi identificador de la xarxa

15.NOM_XARXA

Nom de la xarxa

16.CODI_ESTAT

Codi identificador de l'estat actual de l'estació (1,2)

17.NOM_ESTAT

Estat actual de l'estació

18.DATA_ALTA

Data de posada en operativa de l'estació

19.DATA_BAIXA

Data de desmantellament de l'estació (només si l'estació no està operativa)

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Meteorological stations of the city of Barcelona
More information https://www.meteo.cat/observacions/llistat-xema
Agenda 2030. SDG Principal SDG 13: Climate action
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Servei Meteorològic de Catalunya
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Generalitat de Catalunya
Department Servei Meteorològic de Catalunya
Publication Date 30/10/2019
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 39
Total Views 4752