Statistical resources of the meteorological stations of the city of Barcelona

Statistical resources detail of the meteorological stations of the city of Barcelona. Each station shows the information captured by the different sensors.

La data des de la que és publiquen dades de cada una de les estacions de la ciutat de Barcelona és :X5 : 1/1/1996, X2 : 1/10/2006, X4 : 1/11/2006 i X8: 1/5/2008 Amb data 2020/04/21 i degut a un canvi de funcionament del subministrament d'aquesta informació: - Es publica un únic recurs d'actualització diària i un decalatge de 4 dies i sèrie anual amb les dades de totes les estacions. Això implica també un canvi en l'estructura de les dades. - Les variables DVX10, PPT24H i HPA es publiquen amb el nom estàndard DVVX10, PPT i PM respectivament. - S'han afegit els valors de les variables : HRN, HRX, PN i PX. Tot i aquest canvi, es mantenen publicades les mesures dels mesos de gener i febrer, en recursos separats per estació i mateixa estructura, com es publicaven fins a la data esmentada.

Field Description

*00.

ESTRUCTURA RECURS AMB LES ESTACIONS AGRUPADES (A PARTIR ANY 2020)

*01.DATA_LECTURA

Data del registre de la mesura

*02.DATA_EXTREM

Hora del registre de la lectura ( Si aplica)

*03.CODI_ESTACIO

Codi de l'Estació Meteorològica Automàtica. Consultar Estacions meteorològiques de la ciutat de Barcelona NOTA: Al ser dades referenciades a un any en concret, cal consultar el recurs del mateix any o, en cas que no existeixi, el de l'any immediatament inferior.

*04.ACRÒNIM

Acrònim de la mesura . Consultar LLista de metadades de les estacions meteorològiques de la ciutat de Barcelona

*05.VALOR

Valor de la mesura

00.

ESTRUCTURA RECURS AMB ESTACIONS DESAGRUPADES

01.CODI_ESTACIO

Codi de l'Estació Meteorològica Automàtica

02.DATA_LECTURA

Data del registre de la mesura

03.TM

Temperatura mitjana diària (ºC)

04.TX

Temperatura màxima diària (ºC)

05.TN

Temperatura mínima diària (ºC)

06.HRM

Humitat relativa mitjana diària (%)

07.PPT24H

Precipitació acumulada diària (mm)

08.HPA

Pressió atmosfèrica mitjana diària (valor no corregit a nivell del mar) (hPa)

09.RS24H

Irradiació solar global diària (MJ/m2)

10.VVM10

Velocitat mitjana diària del vent (sensors a 10 m) (m/s)

11.DVM10

Direcció mitjana diària del vent (sensors a 10 m) (º)

12.VVX10

Ratxa màxima diària del vent 10 m (m/s)

13.DVX10

Direcció de la ratxa màx. diària de vent 10 m (º)

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Statistical resources of the meteorological stations of the city of Barcelona
More information http://www.meteo.cat/observacions/llistat-xema
Agenda 2030. SDG Principal SDG 13: Climate action
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Servei Meteorològic de Catalunya
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Generalitat de Catalunya
Department Servei Meteorològic de Catalunya
Publication Date 06/11/2019
Update frequency Daily
Recent Views (last 2 weeks) 29
Total Views 4576