Municipal markets in the city of Barcelona

List and location of the municipal markets of the city of Barcelona

Field Description

*00.

ESTRUCTURA RECURS FORMAT .CSV

*01.

Consultar 'Definició de camps' al dataset Miradors a la ciutat de Barcelona

00.

ESTRUCTURA RECURS EN FORMAT .JSON

01.

Consultar 'Definició de camps' al dataset LLista d'esdeveniments diaris de la ciutat de Barcelona

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Municipal markets in the city of Barcelona
More information http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/en/
Agenda 2030. SDG Principal SDG 12: Responsible consumption and production
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 2: Zero hunger
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Department Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana
Publication Date 10/06/2016
Update frequency Weekly
Recent Views (last 2 weeks) 22
Total Views 3144