Municipal markets in the city of Barcelona

Municipal markets in the city of Barcelona.

Important:
En relació a canvis en el sistema origen de les dades, amb data 19/04/2021 es deixa d'actualitzar el recurs en format .xml, s'afegeix el format .json i es canvia l'estructura del recurs .csv. Per evitar problemes als usuaris s'indica en els recursos la data en que l'actualització ha estat interrompuda.
Es preveu que en un plaç màxim de 3 mesos els recursos que no s'actualitzen es despubliquin.

Field Description

**00.

ESTRUCTURA RECURS FORMAT .CSV

**01.

Consultar 'Definició de camps' al dataset Punts d'ancoratge de bicicletes de la ciutat de Barcelona

*00.

ESTRUCTURA RECURS EN FORMAT .JSON

*01.

Consultar 'Definició de camps' al dataset LLista d'esdeveniments diaris de la ciutat de Barcelona

00.

ESTRUCTURA RECURS EN FORMAT .CSV (Actualització interrompuda)

01.CODI_CAPA

Codi de la capa

02.CAPA_GENERICA

Gènere de la capa

03.NOM_CAPA

Nom de la capa

04.ED50_COORD_X

Coordenada X en format ED50

05.ED50_COORD_Y

Coordenada Y en format ED50

08.LONGITUD

Coordenada geogràfica de longitud

09.LATITUD

Coordenada geogràfica de latitud

10.DISTRICTE

Codi del districte

11.BARRI

Codi del barri

12.NOM_DISTRICTE

Nom del districte

13.NOM_BARRI

Nom del barri

14.EQUIPAMENT

Descripció de l'equipament

15.ADRECA

Adreça de l'equipament

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Municipal markets in the city of Barcelona
More information http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/en/
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Presidència i Economia
Department Direcció de Comerç i Consum
Publication Date 10/06/2016
Update frequency Weekly
Recent Views (last 2 weeks) 25
Total Views 1534