Road graph of the streets in Barcelona city

Road graph data by street section of the city of Barcelona.

la informació per tram de vial fa referència a : Codi carrer Ajuntament de Barcelona, Codi carrer Institut Nacional d'Estadística (INE), Nom de carrer, Numeració postal i Tipus de vial.

Les metadades del format .WMS poden consultar-se alGeoportalbcn de l'Ajuntament de Barcelona, origen d'aquesta informació.
Les metadades de la resta de formats poden consultar-se al portal CartoBCN de l'Ajuntament de Barcelona .

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Road graph of the streets in Barcelona city
More information http://w20.bcn.cat/cartobcn/default.aspx?lang=en
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Department Institut Municipal d'Informàtica
Publication Date 23/06/2016
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 44
Total Views 4522