Areas of the city of Barcelona with higher concentration of tourism

City areas of the city of Barcelona with highest intensity of tourist activities (Acommodation, Leisure, Tourist attractions)

El dataset ofereix representació territorialitzada d’un indicador agregat basat en l’estudi de diferents variables vinculades amb l’activitat turística.
En particular, variables relatives a l’allotjament, l’oci i als atractius turístics.
A les dades que es publiquen se'ls hi ha assignat un coeficient de ponderació en funció de l’impacte potencial que poden tenir vers les activitats quotidianes que les persones residents realitzen a l’espai públic

Field Description

00.

CAMPS DE CERCA

01.DN

Coeficient de ponderació

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Areas of the city of Barcelona with higher concentration of tourism
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/en_index_pressio_turistica.html
Agenda 2030. SDG Principal SDG 8: Decent work and economy growth
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Resiliència Urbana
Publication Date 06/09/2022
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 35
Total Views 1277