New Bicing stations information of the city of Barcelona

New Bicing stations information service of Barcelona city

Veure l'estat de les estacions al dataset Estat de les estacions del nou Bicing de la ciutat de Barcelona
Observacions:
Degut a:
Incidències tècniques:
- L'històric del més de Juny'19 no disposa de dades del dia 20 entre les 7:40h i les 14:00h.
- L'històric del mes de Juliol'19 no disposa de dades des del dia 26 a les 13:30h fins el dia 29 a les 10:40h.
- L'històric del mes de Novembre'19 pot no disposar d'algunes dades de les 22:00h del 26/11 fins a les 11:00h del dia 27/11.
Altres:
- Amb motiu de les mesures del Covid-19 el servei de Bicing s'ha aturat temporalment i l'històric de març reflexa aquesta situació

Field Description

01.last_updated

Timestamp de les dades mostrades

02.ttl

TTL de la resposta

03..data

Array de dades d'informació

03.01..stations

Array de dades de les estacions

03.01.01.station_id

Identificador de l'estació

03.01.02.name

Nom de l'estació

03.01.03.physical_configuration

Tipus d'estació (MECHANICBIKESTATION=Estació de bicicletes mecàniques, ELECTRICBIKESTATION=Estació de bicicletes mecàniques i elèctriques)

03.01.04.lat

Latitut de l'estació

03.01.05.lon

Longitut de l'estació

03.01.06.altitude

Cota d'altitut de l'estació

03.01.07.address

Adreça postal de l'estació

03.01.08.post_code

Codi postal de l'estació

03.01.09.capacity

Capacitat de l'estació

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title New Bicing stations information of the city of Barcelona
More information https://bicing.barcelona/
Source B:SM
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Department B:SM
Publication Date 25/03/2019
Update frequency Instant
Recent Views (last 2 weeks) 14
Total Views 1721