Tourist housing in the city of Barcelona

Tourist housing in the city of Barcelona.

Es publiquen fitxers històrics que contenen les dades publicades l'última setmana del trimestre. Estan ordenats per l'any i el trimestre, informació que es mostra en el nom del recurs.

Amb data 2020-03-19 i en relació a les mesures relacionades amb la crisi de la CVID-19 aquest dataset es va desactivar.
Amb data 2020/09/10 es torna a oferir al catàleg de datasets d'Open Data BCN.

Field Description

01.N_EXPEDIENT

Número d'expedient

02.DISTRICTE

Nom del districte

03.BARRI

Nom del barri

04.TIPUS_CARRER

Tipus de carrer

05.CARRER

Nom del carrer

06.TIPUS_NUM

Tipus de numeració

07.NUM1

Número del carrer

08.LLETRA1

Lletra de l'adreça

09.NUM2

Número secundari

10.LLETRA2

Lletra secundària

11.BLOC

Bloc

12.PORTAL

Portal

13.ESCALA

Escala

14.PIS

Pis

15.PORTA

Porta

16.NUMERO_REGISTRE_GENERALITAT

Número de registre Generalitat de Catalunya

17.NUMERO_PLACES

Número de places de l'habitatge

18.LONGITUD_X

Longitud ( WGS84)

19.LATITUD_Y

Latitud ( WGS84)

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Tourist housing in the city of Barcelona
More information http://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/en/
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 8: Decent work and economy growth
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Department Direcció de Recursos i Control de Gestió
Publication Date 27/07/2016
Update frequency Weekly
Recent Views (last 2 weeks) 40
Total Views 5450