Factsheets on labor market occupations in the city of Barcelona

The job profiles are a description of tasks, responsibilities and functions that an individual has in a workplace that requires some knowledge, training, personal competencies, and in some cases professional experience.

Field Description

01.Linia

Número de fitxa

02.Titol del contingut

Títol de la fitxa

03.Altres denominacions

Altres títols que rep la fitxa, si en té

04.Classificador del contingut per Sector

Classificació temàtica de la fitxa

05.Valoració del Gestor

Nivell de valoració del gestor

06.Descripció del contingut(Obligatori)

Descripció del contingut de la fitxa

07.Tasques

Tasques que desenvolupa la persona en l'ocupació descrita a la fitxa

08.Interessos Professionals

Atributs de la fitxa amb interès professional

09.Introducció Formació reglada

Descripció dels requeriments de formació reglada per desenvolupar l'ocupació descrita

10.Formació reglada

Titulació reglada requerida

11.Formació Complementària

Titulació o qualificació no reglada requerida

12.Altres competències tècniques

Habilitats i coneixements valorats per l'ocupació

13.Competencies TIC

Habilitats requerides a nivell tecnològic de les TIC

14.Experiència

Experiència laboral recomenada

15.Competencies Clau

Qualitats específiques de l'ocupació

16.Jornada Laboral

Descripció de la durada de la jornada laboral

17.Categoria professional

Categoria a la què pertany l'ocupació

18.Descripció autònom

Descripció dels casos d'autònoms

19.Guanys mitjans

Descripció dels guanys de l'ocupació

20.Retribució

Rang salarial

21.RRHH i materials

Materials i espais necessaris

22.Inversions inicials

Inversions necessàries per realitzar les funcions de l'ocupació

23.Altres elements peculiars

Altres elements a tenir en compte sobre l'ocupació

24.Qualificacions professionals

Qualificació professional

25.A destacar

Informació a destacar respecte l'ocupació

26.URL

Direcció web de la fitxa ocupacional

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Factsheets on labor market occupations in the city of Barcelona
More information http://w27.bcn.cat/porta22/en/
Agenda 2030. ODS Principal ODS 8: Decent work and economy growth
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 5: Gender equality
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Source Barcelona Activa
Geolocation No
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'empresa, cultura i innovació
Department Direcció de Sistemes d'Informació i Organització
Publication Date 28/01/2015
Update frequency Quarterly
Recent Views (last 2 weeks) 7
Total Views 2461