Vulnerability factors in a heat wave in the city of Barcelona

Vulnerability factors in a heat wave in the city of Barcelona

Les dades permeten obtenir una aproximació a la vulnerabilitat global de la ciutat davant les onades de calor.
Els 4 paràmetres que es consideren més representatius són :
- comportament energètic dels edificis
- població més gran de 75 anys
- manca de verd urbà i
- formació insuficient

Field Description

00.

CAMPS DE CERCA

01.rec_cp1

Indicador de gradació del factor de vulnerabilitat davant un episodi d’onada de calor

02.vulntot_on

Indicador de vulnerabilitat. Nivell 2 (baix) – Nivell 9 (alt)

03.pob75on

Indicador de vulnerabilitat. Nivell 3 (baix) – Nivell 10 (alt)

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Vulnerability factors in a heat wave in the city of Barcelona
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/en_index_calor.html
Agenda 2030. SDG Principal SDG 13: Climate action
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 10: Reduced inequalities
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Resiliència Urbana
Publication Date 06/10/2022
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 31
Total Views 160