Areas of the city of Barcelona at risk of housing exclusion

Barcelona city areas with the most residential risk of exclusion

Les dades analitzen el risc d’exclusió residencial treballant amb les bases de dades següents del bienni 2017-2018:
- Adreces de llars vulnerables a les quals s’ha evitat el tall de subministraments (gas, electricitat i aigua).
- Adreces de llars a les quals s’ha reconegut la condició d’exclusió residencial per part dels punts d’assessorament energètic (PAE).
- Adreces de llars que han rebut ajuts municipals per al pagament del lloguer.
- Adreces de llars que han rebut ajuts de la Generalitat per al pagament del lloguer.
- Adreces de llars que han rebut assistència de la Unitat contra l’Exclusió Residencial (UCER) perquè estaven en risc de pèrdua de l’habitatge.
- Llars empadronades per cada illa (padró municipal del 2018)

Field Description

00.

CAMP DE CERCA

01.export_h_1

Àrees amb risc d'exclusió residencial

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Areas of the city of Barcelona at risk of housing exclusion
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/en_index_habitatge_exclusio.html
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 1: No poverty
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Departament de Resiliència Urbana
Publication Date 15/06/2022
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 7
Total Views 95