Expenditures evolution of the Barcelona City Council

Expenditures evolution (economic classification). Actual values in terms of budgetary accounting. Amounts in € million.

Field Description

01.Codi_Tipologia_operacions

Codi tipus d'operacions de despeses

02.Tipologia_operacions

Tipologia d'operacions de despeses

03.Codi_capítol

Codi del capítol de despeses

04.Nom_capítol

Nom del capítol de despeses

05.Any

Llista d'anys dels quals hi ha dades

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Expenditures evolution of the Barcelona City Council
More information http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/en/evolució-despeses-classificació-econòmica
Source Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Presidència i Economia
Department Direcció Pressupostos i Política Fiscal
Publication Date 06/06/2019
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 5
Total Views 242