New Bicing stations status of Barcelona city

New Bicing stations status of Barcelona city

Veure informació de les estacions al dataset Informació de les estacions del nou Bicing de la ciutat de Barcelona
Observacions:
Degut a incidències tècniques:
- L'històric del més de Juny'19 no disposa de dades del dia 20 entre les 7:40h i les 14:00h.
- L'històric del mes de Juliol'19 no disposa de dades des del dia 26 a les 13:30h fins el dia 29 a les 10:40h.

Field Description

01.last_updated

Timestamp de l'arxiu

02.ttl

TimeToLive de la resposta

03..data

Contenidor d'arrays d'informació d'estacions

03.01..stations

Array de dades de cada estació

03.01.01.station_id

Identificador de l'estació

03.01.02.num_bikes_available

Nombre de bicicletes disponibles

03.01.03.num_bikes_available_types

Array de tipus de bicicletes disponibles

03.01.04.mechanical

Nombre de bicicletes mecàniques disponibles

03.01.05.ebike

Nombre de bicicletes elèctriques disponibles

03.01.06.num_docks_available

Nombre de ancoratges disponibles

03.01.07.is_installed

L'estació està correctament instalada (0-NO,1-SI)

03.01.08.is_renting

L'estació està proporcionant bicicletes correctament

03.01.09.is_returning

L'estació està ancorant bicicletes correctament

03.01.10.last_reported

Timestamp de la informació de l'estació

03.01.11.is_charging_station

L'estació té capacitat de càrrega de bicicletes elèctriques

03.01.12.status

Estat de l'estació (IN_SERVICE=En servei, CLOSED=Tancada)

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title New Bicing stations status of Barcelona city
More information https://bicing.barcelona/ca
Source B:SM
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Department B:SM
Publication Date 25/03/2019
Update frequency Instant
Recent Views (last 2 weeks) 60
Total Views 740