Cylinders of the motorcycles by neighbourhoods city of Barcelona

The "Vehicle Census" is elaborated from the data of the taxpayers of the Tax on Mechanical Traction Vehicles (IVTM), commonly known as Circulation Tax. This tax is paid by vehicle owners to be able to drive on public roads.

The statistical exploitation carried out by the Department of Statistics and Data Dissemination of the Barcelona City Council called "Vehicle Census" is based on vehicles with a tax address in the city of Barcelona. The reference date of the operations of the Department is the situation of the park once the fiscal year is closed.

Les taules estadístiques que fan referència a la tipologia del parc de vehicles responen a les següents definicions:

Motocicleta: vehicle automòbil de dues rodes, proveït d'un motor de dos temps o de quatre, que pot transportar un passatger o dos. Els motocarros tenen la consideració de motocicleta, i han de tributar per la capacitat de la seva cilindrada.

Després de l'aprovació del Reglament General de Vehicles (RD 2822/98 de 23 de desembre) què, entre d'altres novetats, ordena l'obligatorietat de matriculació de tots els ciclomotors a les Prefectures Provincials de Trànsit, en l'explotació de l'any 2001 es varen tornar a incorporar les dades dels ciclomotors, tret d'aquelles taules comparatives amb d'altres àmbits territorials, on s'han restat del parc per tal d'homogeneïtzar-ne els criteris.

Amb l'explotació estadística de l'any 2005 també s'han incorporat les taules de matriculacions de ciclomotors.

Ciclomotors: Vehicles lleugers proveïts d'un motor de cilindrada fins a 50 centímetres cúbics. Poden ser vehicles de dues rodes, de tres rodes i de quatre rodes. Aquests últims no poden superar una massa en buit de 350 kg i la velocitat no pot ser superior a 45 kg/h.

Potència dels turismes i cilindrada de les motos

La potència dels turismes ve indicada segons el nombre cavalls físics (cf) i la cilindrada de les motos segons el nombre de centímetres cúbics. (cc).

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Cilindrada_motos

Cilindrada de les motos de la ciutat de Barcelona

07.Nombre_motos

Nombre de motos

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Cylinders of the motorcycles by neighbourhoods city of Barcelona
More information http://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/economia/vehicles/a2017/potencia/index.htm
Source Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 14/03/2013
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 11
Total Views 399