Training activities for professionals at creation factories in the city of Barcelona

Training activities for professionals at creation factories in the city of Barcelona

Field Description

01.Any

Any de les dades informades

02.Indicador

Indicadors que conformen aquest dataset: alumnes, nombre d'activitats i metres quadrats.

03.Equipament

Nom de l'equipament

04.Valor

Valor numèric de l’indicador

05.Notes_Dades

Notes relatives a les dades informades.

06.Notes_Equipament

Notes relatives a l'equipament.

07.Codi_Districte

Codi del districte municipal on s'ubica l'equipament

08.Nom_Districte

Nom del districte municipal on s'ubica l'equipament

09.Codi_Barri

Codi del barri on s'ubica l'equipament

10.Nom_Barri

Nom del barri on s'ubica l'equipament.

11.Titularitat

Naturalesa de la titularitat de l'equipament.

12.TipusGeneral

Tipus d'equipament nivell 1

13.TipusEquipament

Tipus d'equipament nivell 2

14.Ambit

Àmbit temàtic en el qual es classifica l'equipament.

15.Latitud

Coordenada X

16.Longitud

Coordenada Y

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Training activities for professionals at creation factories in the city of Barcelona
More information http://barcelonadadescultura.bcn.cat/espais-de-creacio/dades?lang=en
Source Secretaria Tècnica. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'empresa, cultura i innovació
Department Pla de Sistemes
Publication Date 09/06/2016
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 7
Total Views 253