Publicity activities within Creation Factories in the city of Barcelona

Publicity activities within Creation Factories in the city of Barcelona

Field Description

01.Any

Any de les dades informades

02.Nom_Equipament

Nom de l'equipament

03.Indicador

Indicadors que conformen aquest dataset: assistens, activitats i metres quadrats.

04.Valor

Valor numèric de l’indicador

05.Notes_Dades

Notes relatives a les dades informades.

06.Notes_Equipament

Notes relatives a l'equipament.

07.Codi_Districte

Codi del districte

08.Nom_Districte

Nom del districte

09.Codi_Barri

Codi del barri

10.Nom_Barri

Nom del barri

11.Titularitat

Titularitat

12.Tipus_Us

Tipus d'ús de l'equipament

13.Tipus_Equipament

Tipus d'equipament

14.Ambit

Àmbit temàtic en el qual es classifica l'equipament.

15.Latitud

Coordenada X

16.Longitud

Coordenada Y

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Publicity activities within Creation Factories in the city of Barcelona
More information http://barcelonadadescultura.bcn.cat/espais-de-creacio/dades?lang=en
Agenda 2030. SDG Principal SDG 9: Industry, innovation and infrastructure
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 4: Quality education
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Secretaria Tècnica. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'empresa, cultura i innovació
Department Pla de Sistemes
Publication Date 09/06/2016
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 9
Total Views 837