List of markets equipments and shopping center equipments in the city of Barcelona

Types of Markets and shopping centres to be found in Barcelona: shopping malls, large shopping centres, other shopping centres, department stores, street markets and fairs, municipal markets, supermarkets, etc.

Field Description

*00.

ESTRUCTURA RECURS FORMAT .CSV

*01.

Consultar 'Definició de camps' al dataset Miradors a la ciutat de Barcelona

00.

ESTRUCTURA RECURS EN FORMAT .JSON

01.

Consultar 'Definició de camps' al dataset LLista d'esdeveniments diaris de la ciutat de Barcelona

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title List of markets equipments and shopping center equipments in the city of Barcelona
More information http://www.bcn.cat
Agenda 2030. SDG Principal SDG 8: Decent work and economy growth
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 2: Zero hunger
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Department Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana
Publication Date 25/03/2011
Update frequency Weekly
Recent Views (last 2 weeks) 24
Total Views 2193