Public showers in the city of Barcelona

Public showers and other centers in the city of Barcelona.

Les coordenades s'expressen en el sistema de referència ED50 i en el sistema geogràfic (longitud i latitud).

Field Description

01..resultat

Array del resultat de la crida a la llista de lavabos públics

01.01..info

Detalls del resultat

01.01.01.num_resultats

Nombre de resultats obtingut

01.01.02.primer

Primer resultat

01.01.03.ultim

Últim resultat

01.02..equipaments

Array dels equipaments

01.02.01..equipament

Detall de l'equipament

01.02.01.01.id

Número identificatiu

01.02.01.02.nom

Nom

01.02.01.03.seccio

Secció de l'equipament

01.02.01.04..adreca_simple

Detalls de l'adreça

01.02.01.04.01.carrer

Codi i nom de carrer

01.02.01.04.02.numero

Número/s del carrer

01.02.01.04.03.districte

Codi i nom de districte

01.02.01.04.04.barri

Codi i nom de barri

01.02.01.04.05.codi_postal

Codi postal

01.02.01.04.06.municipi

Codi i nom del municipi

01.02.01.04.07..coordenades

Detall de les coordenades

01.02.01.04.07.01.geocodificacio

Coordenades X i Y geocodificades

01.02.01.04.07.03.googleMaps

Coordenades de latitud i longitud

01.02.01.05.classificacions

Classificacions del resultat

01.02.01.06.arxius_annexats

Arxius annexats al resultat

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Public showers in the city of Barcelona
More information http://lameva.barcelona.cat/en/aprofita-la/banys-i-platges
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència d' Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Department Gerència adjunta de mobilitat i infrestructures
Publication Date 22/09/2015
Update frequency Weekly
Recent Views (last 2 weeks) 43
Total Views 7170