Density of flats for tourist use in the city of Barcelona

Density of tourist flats (HUTs) for city block in areas with more intense touristic activities in the city of Barcelona

El dataset proporciona informació sobre la intensitat d’activitat turística i la proporció d’habitatges d’ús turístic (HUTs) sobre el total de la ciutat, utilitzant el percentatge d’HUTs sobre habitatge per illa.
Aquest Indicador ha estat generat per Barcelona Regional a partir de dades actualitzades de l'Aprovació Definitiva del Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT) de Barcelona (OB 33/2017)

Field Description

00.

CAMPS DE CERCA

01.indicador

Intensitat d’activitat turística

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Density of flats for tourist use in the city of Barcelona
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/en_index_pressio_turistica.html
Agenda 2030. SDG Principal SDG 8: Decent work and economy growth
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Resiliència Urbana
Publication Date 06/09/2022
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 36
Total Views 861