Activities density in the públic space in the city of Barcelona

Density of activities in the public space in the city of Barcelona

Risc de la concentració d’activitats a l’espai públic.
Les dades mostren el resultat de la densitat d’activitats a l’espai públic i permeten identificar els espais públics sotmesos a una intensitat d’ocupació classificada com : baixa, mitjana, alta o molt alta.
Visualitzant les dades en un sistema GIS i categoritzant gradualment per la columna 'norm' s'obtindrà un mapa de les zones de la ciutat amb més ocupació de l'espai públic degut a la celebració d'activitats al carrer.

Field Description

00.

CAMPS DE CERCA

01.norm

Grau d'intensitat d'ocupació espai públic

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Activities density in the públic space in the city of Barcelona
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/en_index_cohesio_social.html
Agenda 2030. SDG Principal SDG 8: Decent work and economy growth
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Resiliència Urbana
Publication Date 27/07/2022
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 24
Total Views 791