Creation projects from the creation factories of the city of Barcelona

Creation projects from the creation factories of the city of Barcelona

Aquest dataset conté dades d'un dataset origen el qual agrupava els conceptes de metres quadrats.

Field Description

01.Any

Any de les dades informades

02.Indicador

Indicadors que conformen aquest dataset: total projectes de creació, projectes en residència, metres quadrats, projectes en cessió.

03.Equipament

Nom de l'equipament

04.Valor

Valor numèric de l’indicador

05.Notes_Dades

Notes relatives a les dades informades.

06.Notes_Equipament

Notes relatives a l'equipament.

07.Codi_Districte

Codi del districte municipal on s'ubica l'equipament

08.Nom_Districte

Nom del districte municipal on s'ubica l'equipament

09.Codi_Barri

Codi del barri on s'ubica l'equipament

10.Nom_Barri

Nom del barri on s'ubica l'equipament.

11.Titularitat

Naturalesa de la titularitat de l'equipament.

12.TipusGeneral

Tipus d'equipament nivell 1

13.TipusEquipament

Tipus d'equipament nivell 2

14.Ambit

Àmbit temàtic en el qual es classifica l'equipament.

15.Latitud

Coordenada X

16.Longitud

Coordenada Y

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Creation projects from the creation factories of the city of Barcelona
More information http://barcelonadadescultura.bcn.cat/espais-de-creacio/dades?lang=en
Source Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management ICUB
Department Secretaria Tècnica
Publication Date 09/06/2016
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 4
Total Views 458