Museums and exhibitions' data of the city of Barcelona

Data in relation to visitors and collection of the museums and exhibitions in the city of Barcelona.

Field Description

01.Any

Any de les dades informades.

02.Indicador

Indicadors que conformen aquest dataset: fons de col·lecció, visitants, usuaris, visites a exposicions temporals i nombre d'exposicions temporals.

03.Equipament

Nom del museu o centre d'exposicions.

04.Valor

Valor numèric de l’indicador.

05.Notes_Dades

Notes relatives a les dades informades.

06.Notes_Equipament

Notes relatives a l'equipament.

07.Codi_Districte

Codi del districte municipal on s'ubica l'equipament

08.Nom_Districte

Nom del districte municipal on s'ubica l'equipament

09.Codi_Barri

Codi del barri on s'ubica l'equipament

10.Nom_Barri

Nom del barri on s'ubica l'equipament.

11.Titularitat

Naturalesa de la titularitat de l'equipament.

12.TipusGeneral

Tipus d'equipament nivell 1

13.TipusEquipament

Tipus d'equipament nivell 2

14.Ambit

Temàtica en la que es classifica l'equipament.

15.Latitud

Coordenada X

16.Longitud

Coordenada Y

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Museums and exhibitions' data of the city of Barcelona
More information http://barcelonadadescultura.bcn.cat/museus-i-espais-dexposicions/dades?lang=en
Source Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management ICUB
Department Secretaria Tècnica
Publication Date 25/06/2014
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 11
Total Views 1530