Cultural festivals and fairs' attendance data in the city of Barcelona

Cultural festivals and fairs' attendance data in the city of Barcelona

Field Description

01.Any

Any de les dades informades

02.Ambit

Àmbit temàtic en el qual es classifica l'equipament.

03.Titularitat

Naturalesa de la titularitat de l'equipament.

04.Tipus

Tipus d'equipament

05.Organitzador

Organitzador del festival

06.Edicio

Número d'edició del festival

07.NomDelFestival

Nom del festival

08.DataInici

Data d'inici del festival

09.DataFi

Data de finalització del festival

10.Assistents

Nombre d'assistents

11.Nota

Notes extra sobre les dades

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Cultural festivals and fairs' attendance data in the city of Barcelona
More information http://barcelonadadescultura.bcn.cat/festivals/dades?lang=en
Agenda 2030. ODS Principal ODS 10: Reduced inequalities
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Source Secretaria Tècnica. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'empresa, cultura i innovació
Department Pla de Sistemes
Publication Date 25/06/2014
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 8
Total Views 1023