Data on Grec Festival of Barcelona

Data on shows by genres at Grec Festival of Barcelona

Field Description

01.Any

Any de les dades informades

02.Indicador

Indicadors que conformen aquest dataset: entrades venudes, ocupació, espectacles, espectadors i aforament.

03.Genere

Tipus de festival

04.Espectacles

Valor dels espectacles

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Data on Grec Festival of Barcelona
More information http://barcelonadadescultura.bcn.cat/festivals/dades?lang=en
Agenda 2030. SDG Principal SDG 10: Reduced inequalities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Secretaria Tècnica. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d'empresa, cultura i innovació
Department Pla de Sistemes
Publication Date 25/06/2014
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 13
Total Views 685