Athenaeums' data of the city of Barcelona

Athenaeums' data of the city of Barcelona

Field Description

01.Any

Any de les dades informades

02.Indicador

Indicadors que conformen aquest dataset: associats, metres quadrats i nombre d'activitats.

03.Equipament

Nom de l'equipament

04.Valor

Valor numèric de l’indicador

05.Notes_Dades

Notes relatives a les dades informades.

06.Notes_Equipament

Notes relatives a l'equipament.

07.Codi_Districte

Codi del districte municipal on s'ubica l'equipament

08.Nom_Districte

Nom del districte municipal on s'ubica l'equipament

09.Codi_Barri

Codi del barri on s'ubica l'equipament

10.Nom_Barri

Nom del barri on s'ubica l'equipament.

11.Titularitat

Naturalesa de la titularitat de l'equipament.

12.TipusGeneral

Tipus d'equipament nivell 1

13.TipusEquipament

Tipus d'equipament nivell 2

14.Ambit

Àmbit temàtic en el qual es classifica l'equipament.

15.Latitud

Coordenada X

16.Longitud

Coordenada Y

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Athenaeums' data of the city of Barcelona
More information http://barcelonadadescultura.bcn.cat/ateneus/dades?lang=en
Source Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management ICUB
Department Secretaria Tècnica
Publication Date 09/06/2016
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 5
Total Views 650