Parks and gardens in the city of Barcelona

List of the parks, gardens and island interiors of the city of Barcelona.

Field Description

**00.

ESTRUCTURA RECURS FORMAT .CSV

**01.

Consultar 'Definició de camps' al dataset Punts d'ancoratge de bicicletes de la ciutat de Barcelona

*00.

ESTRUCTURA RECURS EN FORMAT .JSON

*01.

Consultar 'Definició de camps' al dataset LLista d'esdeveniments diaris de la ciutat de Barcelona

00.

ESTRUCTURA RECURS FORMAT .CSV (Actualització interrompuda)

01.CODI_EQUIPAMENT

Codi d'identificació de l'equipament

02.EQUIPAMENT

Nom de l'equipament

03.SECCIO

Classificació jeràrquica del lloc depenent del tipus d'equipament

04.TIPUS_VIA

Tipus de la via de l'equipament

05.NOM_CARRER

Nom de la via de l'equipament

06.NUM_CARRER_1

Número inicial de la ubicació de l'equipament

07.NUM_CARRER_2

Número final de la ubicació de l'equipament

08.CODI_BARRI

Codi del barri de l'equipament

09.NUM_BARRI

Nom del barri de l'equipament

10.CODI_DISTRICTE

Codi del districte de l'equipament

11.NOM_DISTRICTE

Nom del districte de l'equipament

12.CODI_POSTAL

Codi postal de la ubicació de l'equipament

13.CODI_POBLACIO

Codi de la població de l'equipament

14.POBLACIO

Població de l'equipament

15.LATITUD

Coordenada geogràfica de latitud

16.LONGITUD

Coordenada geogràfica de longitud

17.X_ETRS89

Coordenada

18.Y_ETRS89

Coordenada Y en format ETRS89

19.X_ED50

Coordenada X en format ED50

20.Y_ED50

Coordenada Y en format ED50

21.TELEFON_NUM

Número de telèfon de l'equipament

22.TELEFON_TIPUS

Tipus de número de telèfon de l'equipament

23.TELEFON_INFO_COM

Informació complementària del telèfon

24.HORARI_PERIODE_INICI

Data d'inici del període d'activitat

25.HORARI_PERIODE_FI

Data de fi del període d'activitat

26.HORARI_DIES

Descripció codificada de la disponibilitat diària de l'equipament. Es representa cada dia de la setmana amb un dígit (1 = tancat, 0 = obert)

27.HORARI_HORES_INICI

Horari d'inici de l'activitat de l'equipament

28.HORARI_HORES_FI

Horari de tancament de l'activitat de l'equipament

29.HORARI_OBSERVACIONS

Observacions sobre la informació dels horaris

30.3ER_NIVELL

3r nivell arbre classificació

31.2N_NIVELL

2n nivell arbre classificació

32.1ER_NIVELL

1er nivell arbre classificació

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Parks and gardens in the city of Barcelona
More information https://w33.bcn.cat/planolBCN/en
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Department Direcció de serveis d'informació i atenció ciutadana
Publication Date 17/02/2020
Update frequency Weekly
Recent Views (last 2 weeks) 38
Total Views 1026