Level of heat comfort in the city of Barcelona

Barcelona city areas with different levels of heat comfort

Dades més recents disponibles respecte a la radiació solar incident (2011), a l’albedo —propietat de les superfícies d’absorbir o reflectir la calor— (2014) i a la cobertura de superfície vegetal (2013).
Els sis nivells de confort tèrmic determinats al data set, s’han definit agregant aquests tres paràmetres en la mateixa línia de l’estudi del Pla Clima.
Amb aquest conjunt de dades es podrà generar un mapa de calor dels diferents nivells de confort tèrmic de la ciutat.
Categoritzant per la columna 'gridcode' es poden classificar de la següent manera:
1- Molt alt
2- Alt
3- Mitjà
4- Mitjà-baix
5- Baix
6- Molt baix

Field Description

00.

CAMPS DE CERCA

01.gridcode

Nivells de confort tèrmic, classificats de molt baix a molt alt

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Level of heat comfort in the city of Barcelona
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/en_index_avidesa_termica.html
Agenda 2030. SDG Principal SDG 13: Climate action
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Resiliència Urbana
Publication Date 14/07/2022
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 24
Total Views 744