Energy behavior of buildings in the city of Barcelona. Theoretical cooling demand in the event of a heat wave episode

Parameters of the energy performance of residential buildings in the city of Barcelona to evaluate the degree of vulnerability they offer to heat waves

Per intentar caracteritzar el grau d’atenuació o vulnerabilitat que ofereixen els edificis residencials davant les onades de calor, ja que és on més temps passen les persones i sobretot és el lloc de descans nocturn, es considera el paràmetre del comportament energètic dels edificis, i en concret la demanda teòrica de fred per diferents tipologies d’edificis(), atenent que on hi ha més demanda d’energia per refrigerar significa que és més vulnerable davant les onades de calor.
(
) Segons la caracterització de les tipologies edificatòries realitzada per Barcelona Regional dins dels treballs realitzats per l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla d'Energia, Canvi climàtic i Qualitat ambiental (PECQ).

Field Description

00.

CAMPS DE CERCA

01.recdemref

Indicador de comportament. Nivell 2 (per sota) – Nivell 5 (per sobre)

02.demrefon

Indicador de vulnerabilitat. Nivell 3 (baix) – Nivell 10 (alt)

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Energy behavior of buildings in the city of Barcelona. Theoretical cooling demand in the event of a heat wave episode
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/en_index_calor.html
Agenda 2030. SDG Principal SDG 7: Affordable and clean energy
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 13: Climate action
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Resiliència Urbana
Publication Date 10/10/2022
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 24
Total Views 724