Barcelona City Council Open Data catalogue - Open Data BCN

Barcelona City Council Open Data catalogue (Open Data BCN).

Field Description

01.name

Nom intern del dataset.

02.title_ca

Títol del dataset en català.

03.title_es

Títol del dataset en castellà.

04.title_en

Títol del dataset en anglès.

05.complementary description

Descripció complementària.

06.field_definition

Definició dels camps.

07.openness_score

Grau d'obertura referenciat al Nivell de qualitat de les dades definit perTim Berners Lee.

08.license_title

Tipus de llicència.

09.date_published

Data de publicació.

10.organization_parent_name_ca

Tema del dataset.

11.organization_name_ca

Subtema del dataset.

12.package_count

Nombre total de datasets classificats dins el subtema de la columna “organization_name_ca”.

13.frequency

Freqüència d'actualització del dataset.

14.geolocation

Informació referent a la geolocalització: No, Sí amb previsualització al mapa i Sí sense previsualització al mapa.

15.token_required

Determina si el dataset conté algun recurs que requereixi identificació per token o no

16.historical

Determina si el dataset conté informació històrica o no.

17.api

Determina si el dataset té API CKAN disponible o no.

18.total_views

Visites totals al dataset des de 23/2/2017: Inauguració del nou Portal.

19.recent_views

Visites al dataset dels últims 15 dies.

20.total_downloads_by_ip

Total de descàrregues dels recursos del dataset distingint per IP (des de 23/2/2017: Inauguració del nou Portal). A partir del febrer de 2018 s’unifica i optimitza el procés de comptatge independitzant-lo de la forma d’accés a l’origen del recurs.

21.total_downloads_absolute

Total de descàrregues dels recursos del dataset (des de 23/2/2017: Inauguració del nou Portal). A partir del febrer de 2018 s’unifica i optimitza el procés de comptatge independitzant-lo de la forma d’accés a l’origen del recurs.

22.total_api_access

Accessos totals a API distingides per IP des de la seva habilitació.

23.total_api_access_absolute

Accessos totals a API des de la seva habilitació.

24.tags_list

Etiquetes, paraules clau.

25.fuente

Origen de les dades.

26.author

Gerència

27.department

Departament

28.url_tornada_ca

Més informació al lloc web del negoci origen de les dades en català.

29.url_tornada_es

Més informació al lloc web del negoci origen de les dades en castellà.

30.url_tornada_en

Més informació al lloc web del negoci origen de les dades en anglès.

31.notes_ca

Descripció del dataset en català.

33.notes_en

Descripció del dataset en anglès.

332.notes_es

Descripció del dataset en castellà.

34.url_busqueda_ca

Url de posicionament directe del dataset dins del catàleg en català.

35.url_busqueda_es

Url de posicionament directe del dataset dins del catàleg en castellà.

36.url_busqueda_en

Url de posicionament directe del dataset dins del catàleg en anglès.

37.Agenda_2030_ODS_Principal

Agenda 2030 ODS Principal

38.Agenda_2030_ODS_Colateral1

Agenda 2030 ODS Colateral 1

39.Agenda_2030_ODS_Colateral2

Agenda 2030 ODS Colateral 2

40.Formats

Llista de formats disponibles.

41.long_format

Indica si el dataset té recursos en format LONG

42.Anys

Llista d'anys dels quals hi ha dades.

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Barcelona City Council Open Data catalogue - Open Data BCN
More information http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/en/
Agenda 2030. SDG Principal SDG 16: Peace, justice and strong institutions
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation No
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades
Publication Date 25/03/2011
Update frequency Instant
Recent Views (last 2 weeks) 74
Total Views 5551