Bicycle lanes of the city of Barcelona

Network of bicycle lanes in the city of Barcelona

Els .zip contenen tots els recursos en relació temporal del dataset.
Incorporem amb data 22/09/2020 els Carrils Bici en format WMS. Aquest servei, proporcionat des del Geoportalbcn mostra la direcció dels sentits de circulació i inclou les rondes verdes, les vies ciclables i els corredors.

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Bicycle lanes of the city of Barcelona
More information http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/en/
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 13: Climate action
Agenda 2030. SDG Collateral 2 SDG 3: Good health and well-being
Source Planificació de Mobilitat
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Infraestructures i Mobilitat
Department Mobilitat
Publication Date 03/05/2017
Update frequency Weekly
Recent Views (last 2 weeks) 45
Total Views 4417