Bicing stations of the city of Barcelona (Mechanics and electrics)

Location (longitude-latitude coordinates) Bicing stations (bike transport) of the city of Barcelona. Includes address (street and number), a list of the nearest stations, station status, number of parking spaces and the number of bikes, mechanics and electrics, available.

A partir del 1/8/208, publiquem una primera versió ‘Beta’ d’històrics d’aquest dataset.
Observació important:
Del 1/8/2018 a partir de les 18:00h i fins 25/09/2018 a les 13:00h: El recursos contenen un registre cada 15 min.
Del 25/09/2018 fins 06/10/2018: Degut a una incidència tècnica, el recurs del mes de setembre conté dades de moments temporals aleatoris.
Del 06/10/2018 fins 15/10/2018: El recursos contenen un registre cada 15 min. A partir del 16/10/2018 : El recursos contenen un registre cada 5 min.
De l'1/1/2019 fins el 14/01/ 2019 a les 11:00h, sense un patró concret pot no haver-hi descàrregues de les hores en punt.

Field Description

01..stations

Array d'estacions

01.01..id

Número identificatiu

01.01.01.type

Tipus d'estació

01.01.02.latitude

Coordenada de latitud

01.01.03.longitude

Coordenada de longitud

01.01.04.streetName

Nom del carrer

01.01.05.streetNumber

Número del carrer

01.01.06.altitude

Altitud de l'estació

01.01.07.slots

Anclatges disponibles

01.01.08.bikes

Bicicletes disponibles

01.01.09.nearbyStations

Estacions properes

01.01.10.status

Estat de l'estació

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Bicing stations of the city of Barcelona (Mechanics and electrics)
More information https://www.bicing.cat/es/
Source Barcelona de Serveis Municipals
Geolocation Yes, no map view
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Management Gerència d' Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Department BSM
Publication Date 09/11/2015
Update frequency Instant
Recent Views (last 2 weeks) 162
Total Views 4064