Bicing stations, mechanical and electrical, in the city of Barcelona from August 2018 to March 2019

Bicing stations, mechanical and electrical, in the city of Barcelona from August 2018 to March 2019

Amb data 25/03/2019 es publiquen 2 datasets amb dades del nou servei de Bicing de la ciutat de Barcelona:

Estat de les estacions del nou Bicing de la ciutat de Barcelona

Informació de les estacions del nou Bicing de la ciutat de Barcelona

Amb data 13/05/2019 ja no es publica informació on-line doncs les estacions antigues del Bicing ja no estan actives

Històrics
A partir del 1/8/2018, publiquem una primera versió ‘Beta’ d’històrics d’aquest dataset.

Observacions:
Del 1/8/2018 a partir de les 18:00h i fins 25/09/2018 a les 13:00h: El recursos contenen un registre cada 15 min.
Del 25/09/2018 fins 06/10/2018: Degut a una incidència tècnica, el recurs del mes de setembre conté dades de moments temporals aleatoris.
Del 06/10/2018 fins 15/10/2018: El recursos contenen un registre cada 15 min. A partir del 16/10/2018 : El recursos contenen un registre cada 5 min.
De l'1/1/2019 fins el 14/01/ 2019 a les 11:00h, sense un patró concret pot no haver-hi descàrregues de les hores en punt.
Amb data 31/3/2019 queda interrompuda la publicació dels recursos acumulats mensuals degut a la implantació del nou servei de bicing.

Field Description

01..stations

Array d'estacions

01.01..id

Número identificatiu

01.01.01.type

Tipus d'estació

01.01.02.latitude

Coordenada de latitud

01.01.03.longitude

Coordenada de longitud

01.01.04.streetName

Nom del carrer

01.01.05.streetNumber

Número del carrer

01.01.06.altitude

Altitud de l'estació

01.01.07.slots

Anclatges disponibles

01.01.08.bikes

Bicicletes disponibles

01.01.09.nearbyStations

Estacions properes

01.01.10.status

Estat de l'estació

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Bicing stations, mechanical and electrical, in the city of Barcelona from August 2018 to March 2019
More information https://www.bicing.cat/es/
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 13: Climate action
Agenda 2030. SDG Collateral 2 SDG 3: Good health and well-being
Source Barcelona de Serveis Municipals
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència d' Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Department B:SM
Publication Date 09/11/2015
Update frequency Series interrupted
Recent Views (last 2 weeks) 38
Total Views 10537