Projects financed by the “Impulsem el que fas” call from Barcelona Activa agency of Barcelona City Council

Projects subsidized in the call "Impulsem el que fas", an initiative that supports territorial projects that promote employment, entrepreneurship and business, community economies and social and digital innovation.
On an annual basis, it is promoted by the Barcelona Activa Proximity Development Operational Directorate, the local development agency of the Barcelona City Council.

NOTA:A partir de l'any 2018 ( inclòs) es realitza un canvi de nom en les següents categories:

  • "Ocupació als territoris" serà "Foment de l'ocupació de qualitat al territori"
  • "Innovació Social Digital" serà "Innovació Social Digital als territoris"
Field Description

01.Nom_projecte

Nom del projecte

02.Breu_Descripció_Projecte

Breu descripció del projecte

03.Entitat_Sol·licitant

Entitat que sol·licita la subvenció

04.Desc_Modalitat

Descripció de la modalitat del projecte

05.Col·lectiu_Destinatari

A quin col·lectiu es destinarà la subvenció

06.Adreça

Adreça ( seu de l’entitat que ha rebut l’ajut, independentment dels carrers, zones, barris o districtes on es desenvolupa l’activitat subvencionada)

07.Codi_Postal

Codi postal

08.Ciutat

Ciutat

09.Longitud

Coordenada geogràfica de longitud

10.Latitud

Coordenada geogràfica de latitud

11.Àmbit_Territorial

Àmbit territorial

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Projects financed by the “Impulsem el que fas” call from Barcelona Activa agency of Barcelona City Council
More information https://empreses.barcelonactiva.cat/en/web/es/impulsem-el-que-fas
Agenda 2030. ODS Principal ODS 8: Decent work and economy growth
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Source Barcelona Activa. Projecte Impulsem el que fas.
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Department Direcció Operativa de Desenvolupament de Proximitat
Publication Date 28/11/2018
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 7
Total Views 897