Off-street parking inventory of the B:SM network in the city of Barcelona

Off-street B:SM (Barcelona de Serveis Municipals) parking inventory in the city of Barcelona.

Es proporciona informació sobre cadascun dels aparcaments sota superfície de la xarxa de B:SM a la ciutat de Barcelona.

Field Description

00.ParkingList

Llistat d'entitats d'aparcaments

01..Parking

Llistat d'aparcaments

01.01.ParkingCode

Codi de l'aparcament

01.02.Name

Nom de l'aparcament

01.03.Address

Adreça de l'aparcament

01.04..ParkingAccess

Llistat d'entitats d'entrades a l'aparcament

01.04.01..Access

Llistat d'entrades de vehicles

01.04.01.01.AccessID

Identificador de l'entrada

01.04.01.02.AccessAddress

Adreça de l'entrada

01.04.01.03.Longitude

Coordenada geogràfica de longitut de l'entrada de l'aparcament

01.04.01.04.Latitude

Coordenada geogràfica de latitut de l'entrada de l'aparcament

01.05.MaxWidth

Amplada màxima de vehicle en metres

01.06.MaxHeight

Alçada màxima de vehicle en metres

01.07.Guarded

Booleà d'aparcament vigilat

01.08.InformationPoint

Booleà de punt d'informació a aparcament

01.09.Open

Horari d'obertura de l'aparcament

01.10.Close

Horari de tancament de l'aparcament

01.11.Exterior

Booleà de zona exterior de l'aparcament

01.12.HandicapAccess

Booleà d'existència d'accés per a minusvàlids

01.13.ElectricCharger

Booleà d'existència de carregador elèctric

01.14.WC

Booleà de presència de WC a l'aparcament

01.15.Elevator

Booleà d'existència d'ascensor a l'aparcament

01.16.Consigna

Booleà d'existència de consignes a l'aparcament

01.17..ParkingPriceList

Llistat d'entitats de preus de l'aparcament

01.17.01..Price

Llistat de preus de l'aparcament

01.17.01.01.VehicleType

Tipus de vehicle

01.17.01.02.FractionType

Nom de la tarifa

01.17.01.03.DescFractionType

Descripció de la tarifa

01.17.01.04.Minutes

Temps d'aplicació de la tarifa en minuts

01.17.01.05.Amount

Preu de la tarifa en euros per temps d'aplicació

01.18.ReferenceRate

Referència de la tarifa

01.19.Ownership

Propietari de l'aparcament

01.20.ParkingType

Tipus d'aparcament

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Off-street parking inventory of the B:SM network in the city of Barcelona
More information http://www.aparcamentsbsm.cat/en/
Source Barcelona de Serveis Municipals
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information No
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Department B:SM
Publication Date 26/07/2018
Update frequency Instant
Recent Views (last 2 weeks) 20
Total Views 1484